BIST KYD Endeksinde Değişim Kararı

BIST-KYD Endeksleri Temel Kuralları, piyasalardaki gelişmeler, piyasa katılımcılarının talepleri ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde BIST-KYD Endeksleri Komitesince (Komite) gözden geçirilmiştir. Borsamız Genel Müdürlüğünce, Komitenin görüşleri doğrultusunda ve 01/11/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BIST-KYD Endeksleri Temel Kuralları’nda, daha kolay anlaşılır hale getirmek için yapılan bazı küçük değişikliklere ilave olarak
Sadece halka arz edilen kıymetlerden hesaplanmakta olan BIST-KYD ÖSBA Sabit, BIST-KYD ÖSBA Değişken ve BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksleri kapsamına nitelikli yatırımcılara satılan kıymetlerin de eklenmesine,
BIST-KYD ÖSBA Eurobond (USD) ve BIST-KYD ÖSBA Eurobond (USD-TL) Endeksleri’nin ekte belirtilen kurallar çerçevesinde 01/11/2016 tarihinden itibaren hesaplanmaya başlanmasına ve başlangıç değerlerinin 100 olmasına,
İhraç tarihi itibarıyla ihraç bilgileri mevcut olmayan kıymetlerin, ihraç bilgilerinin mevcut olduğu günün bir iş günü öncesinden geçerli olmak üzere ihraç fiyatından ilerletilerek bulunan
fiyatla ilgili endeksler kapsamına alınmasına,
Yeniden ihraç ve geri alımlarda ilgili kıymetlere ait nominal miktarların ihale günü yerine valör gününden geçerli olmak üzere güncellenmesine,
İtfa tarihinden önce Borsa kotundan çıkarılan kıymetlerin kottan çıkarıldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kapsamında bulunduğu tüm BIST-KYD Borçlanma Araçları Endeksleri’nden çıkarılmasına,
BIST-KYD Borçlanma Araçları Fon Endeksi ve BIST-KYD Hisse Senedi Fon Endeksi dönemsel değerleme çalışmalarında Takasbank tarafından ilan edilen şemsiye fon bilgilerinin kullanılmasına ve borsa yatırım fonlarının da şemsiye fon bilgisi olmadığından fon türüne göre değerlemeye alınmasına,yönelik değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir.”