Borsa İstanbul Para Piyasası Yönergesi Yayımlandı.

T.C. Hükümeti Eylem Planı’nda yer alan sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcıların teşvik edilmesine ilişkin amaç çerçevesinde
organize para piyasalarının gelişimini teminen, Borsa İstanbul bünyesinde teminatlı borç verme işlemlerinin gerçekleştirileceği Borsa İstanbul Para Piyasası açılması kararlaştırıldı.
Borsa İstanbul Para Piyasası’nda işlemler, rekabet koşulları altında piyasaya gönderilen alım ve satım emirlerinin çok fiyat yöntemiyle eşleşmesi sonucu oluşan faiz oranı ve vade üzerinden nakit Türk Lirası borç alma ve verme şeklinde yürütülecek.
Borçlanma Araçları Piyasası Alım Satım Sistemi üzerinde işletilecek Borsa İstanbul Para Piyasası 14/10/2016 tarihi itibarıyla faaliyete geçecek ve Piyasa’da Takasbank merkezi karşı taraf olarak hizmet verecek. Piyasa’nın işleyiş esaslarının belirlendiği Borsa İstanbul Para Piyasası Yönergesi’ne ulaşmak için:

http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yonergeler/borsa-istanbul-para-piyasasi-yonergesi.pdf?sfvrsn=4