Doğuş GYO’dan Yatırım Hamlesi

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gebze Otel ve Ek Binalarını 20 yıllığına Doğuş Otel İşletmeciliği ve Yönetim Hizmetleri’ne kiralama
kararı aldı.Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Hüsnü Akhan’ın başkanlığında şirket merkezinde toplanarak
Şirketimizin maliki bulunduğu Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, adresinde kain ve tapunun G22B24C2A pafta, 5678 ada, 22 nolu parselinde kayıtlı taşınmazımız üzerinde inşaatına devam etmekte olduğumuz, Gebze Center Ek Binalar ve Otel İnşaatı Projesinin
brüt 21.770 m2’lik alanı üzerinde yapılmakta olan 156 odalı Otel Binasının 20 yıl süre ile aşağıdaki şartlarda Doğuş Otel İşletmeciliği ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ne kiralanmasına, kiralama bedelinin tespitinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme
A.Ş.’nin 11.10.2016 tarihli değerleme raporu dikkate alınarak,

a) Sözleşme kira bedelinin otelin kiracıya teslim tarihinden itibaren ilk 5 (beş) yıl sabit 750.000-Euro+Kdv, 6. yıl itibariyle her şart ve koşulda yıllık sabit kira bedeli olan 750.000-Euro+Kdv’den az olmamak üzere otelin yıllık GOP’nin %50’si+Kdv olarak belirlenmesine,
b) Kira sözleşmesinin yukarıdaki şartları içerecek şekilde imzalanmasına, Hüsnü Akhan, işlemin diğer tarafı şirketle, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 9 ve 10ncu maddeleri kapsamında ilgisi bulunması nedeniyle oy kullanmamış, karar bağımsızlar dahil diğer üyelerin oy birliği ile alınmıştır.”