HSBC, THY Tavsiyesi

HSBC, THY için tavsiyesini ‘TUT’tan ‘AL’a yükseltti.

Raporda şu değerlendirme yapıldı:”THY’nin açıkladığı revize filo planında 2018-20 yılları için kapasite artışını ileriki yıllara ötelemesi ve 2017 yılının halihazırda kapasitenin yatay kaldığı bir yıl olması, düşük talep ortamında bundan sonra talep/kapasite denkleminin daha iyi yönetilmesi adına kanımızca olumlu adımlar olarak öne çıkıyor. Makro/ jeopolitik/terör riskleri havacılık sektörüne yönelik tehditler olarak devam etmekle birlikte THY açısından talebi etkileyen şoklar bakımından en kötünün geçtiğimiz aylarda kalmış olabileceğine ve
bundan sonra talepteki daralmanın yavaşlayacağına inanıyoruz.
Kapasitede kısıntıya gidilmesinin yolcu doluluk ve fiyatlamaya olumlu yansıma potansiyeline ilaveten borç yükünü hafifletme ve nakit
yaratımını güçlendirme açısından da olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Arz kısıntısına ilaveten hemen her alanda maliyet
düşürücü önlemlerin önümüzdeki yıldan itibaren marjları destekleyeceğini ve yükselen petrol fiyatlarına karşı dengeleyici bir unsur olacağını düşünüyoruz. Finansal peformans açısından yılın ikinci yarısının da zayıf geçeceğini düşünmekle birlikte, yılsonuna kadar
hedeflenen toplam 250m dolar tutarındaki maliyet tasarrufu adımları ve yolcu tarifiğindeki seyir son çeyrekten itibaren olumlu etkilerini
göstermeye başlayabilir. Bunlara ilaveten kur tarafında 2016 yılı başından bu yana zarar (kur farkı) yaratıcı değişimler, yılın son çeyreğinde güçlü doların (özellike JPY’ne karşı) devamı durumunda bu kez destekleyici olabilir.
Revize ettiğimiz tahminler (2017-18 yılları için daha düşük ciro ancak daha iyi marjlar ve karlılık şeklinde) hedef fiyatımızı 5.8 TL’den 6.3
TL’ye yükseltiyor ve Tut olan tavsiyemizi Al şeklinde değiştiriyoruz. Eylül trafik verilerinde gözlemlediğimiz görece iyileşme sinyallerinin önümüzdeki aylarda devam etmesi değerlemeyi destekleyici pozitif katalist olabilir.”