Koza Altın’dan Vergi Affı’ndan Yararlanıyor.

Koza Altın, vergi affı hükümlerinden faydalanma yoluna gitti.
Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgilerverildi:
“Şirketimizin 2013-2016 hesap dönemleriyle ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 116.847.401 TL vergi aslı ile birlikte 781.600.292 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 898.447.693 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir.
Şirketimiz söz konusu dönemlere ilişkin Vergi İnceleme Raporuna istinaden tarafımıza tarh edilen vergi cezalarının 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununun 4. Maddesinin ‘’A” bendine istinaden vergi cezalarının yeniden yapılandırılması kapsamında vergi affı hükümlerinden faydalanma yoluna gitmiş olup gerekli başvuruyu 13.10.2016 tarihinde yapmıştır.
Yapılan başvuru sonucu şirketimizce 65.000.000TL ile 85.000.000 TL arasında vergi cezası ödenmesi tahmin edilmekte olup ödenecek vergi cezası kesinleştiğinde Kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.”