SPK’nın Son Anketi Açıklandı.

Sermaye Piyasası Kurulu Beklenti Anketine katılanların %64’ü önümüzdeki ay ve %48’i önümüzdeki altı ay BIST-100 endeksinde değişim beklemezken, yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı yükseldi ve %53’e ulaştı.

SPK Eylül ayına ilişkin Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. SPK’dan yapılan açıklamaya göre, gösterge bono faiz oranına ilişkin olarak katılımcıların %72’si önümüzdeki ay, %38’i önümüzdeki bir yıl değişim beklemezken, önümüzdeki altı ay için artış bekleyen katılımcıların oranı %39 gerçekleşti.

Anket sonuçları şu şekilde:”Katılımcıların %59’u ABD dolarına ilişkin olarak önümüzdeki ay değişim beklemezken, artış bekleyen katılımcıların oranı önümüzdeki altı ay ve bir yıl için yükselerek sırasıyla %61 ve %63’e ulaşmıştır.
Katılımcıların %65’i önümüzdeki ay Euro’da değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönem için aynı yönde görüş bildiren katılımcıların oranı gerilemiş, Euro’da artış bekleyen katılımcıların oranı ilgili dönemler için sırasıyla %58 ve %61’e ulaşmıştır. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında Euro’da düşüş bekleyen katılımcıların oranında azalmalar yaşandığı dikkatleri çekmiştir.

Katılımcıların %64’ü önümüzdeki ay ve %48’i önümüzdeki altı ay BIST-100 endeksinde değişim beklemezken, yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı yükselmiş ve %53’e ulaşmıştır. Bir önceki dönem anketinde ise aylık beklentilerde değişim beklemeyen katılımcıların oranı %62 olarak gerçekleşmiştir.

Önümüzdeki ay ve önümüzdeki altı ay BIST pay piyasası işlem hacmine ilişkin olarak sırasıyla katılımcıların %72 ve %52’si değişim beklemezken, yıllık dönemde ise artış beklentisi yükselmiş ve %51 olarak gerçekleşmiştir.Halka açılacak şirket sayısına ilişkin olarak katılımcıların %77’si önümüzdeki bir ay, %58’i önümüzdeki altı ay değişim beklemezken, önümüzdeki bir yıl için artış bekleyen katılımcıların oranı %43 olarak gerçekleşmiştir.
Özel sektör borçlanma araçlarının ihracına ilişkin olarak önümüzdeki ay katılımcıların %69 ile çoğunluğu değişim beklemezken, altı aylık ve bir yıllık dönemler için koşullarda iyileşme beklentisi ağırlık kazanmış, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla %50 ve %58 olarak gerçekleşmiştir.Katılımcıların %69’u önümüzdeki ay, %47’si önümüzdeki altı ay ve %43’ü önümüzdeki bir yıl boyunca yabancı yatırımcı oranına ilişkin olarak değişim beklememektedir. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında yıllık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranında düşüş gerçekleştiği gözlemlenmiştir.

Reel kesimin yurtdışı borçlanma durumuna ilişkin olarak katılımcıların %67’si önümüzdeki ay değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemlerde artış bekleyen katılımcıların oranı yükselmiş, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla %42 ve %55’e ulaşmıştır.

BIST pay piyasası yatırımcı sayısına ilişkin olarak katılımcılar çoğunluğu tüm dönemler için değişim beklememektedir. Bu oranlar önümüzdeki ay, önümüzdeki altı ay ve önümüzdeki bir yıl sırasıyla %69, %49 ve %47 olarak gerçekleşmiştir. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında yatırımcı sayısında bir yıllık dönemde değişim beklemeyen katılımcıların oranında artış yaşandığı görülmektedir.

BIST kıymetli madenler ve taşlar piyasası işlem hacmine ilişkin olarak katılımcıların %75’i önümüzdeki ay, %60’ı önümüzdeki altı ay ve %48’i yıllık dönem için değişim beklememektedir. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında değişim beklemeyen katılımcıların oranında artış yaşandığı gözlenmiştir. VİOP işlem hacmine yönelik olarak önümüzdeki ay katılımcıların %73’ü ve önümüzdeki altı ay %50’si değişim beklemezken, yıllık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranı %52’ye ulaşmıştır. Yatırım fonları net aktif değerine ilişkin olarak katılımcıların %63’ü önümüzdeki ay değişim beklemezken, artış bekleyen katılımcıların oranı altı aylık ve yıllık dönemler için sırasıyla %46 ve %52 olarak gerçekleşmiştir.

Emeklilik fonları net aktif değerine ilişkin olarak katılımcıların %52’si önümüzdeki ay değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemler artış beklentisi ağırlık kazanmış, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla %66 ve %68 olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların %72’si önümüzdeki ay, %50’si önümüzdeki altı ay MKYO net aktif değerine ilişkin olarak değişim beklemezken, artış bekleyen katılımcıların oranı yıllık dönem için %54’e ulaşmıştır.”