SPK’nın Son Bülteni 14/10/2016

 

 1. YENİ BAŞVURULAR

 Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar

 

 

 

Ortaklık

 

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı

Paylar  

Diğer Sermaye Piyasası Araçları

 

Bedelli

Bedelsiz  

Halka Açılma

İç Kaynaklardan Kâr Payından
Aktif Yatırım Bankası (2) No’lu Varlık Finansmanı Fonu (1)  

VDMK

 

 

 

 

 

300.000.000

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)  

Borçlanma Aracı

 

 

 

 

 

35.000.000

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 250.000.000
Doğuş Holding A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 500.000.000
Derindere Turizm Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 250.000.000
Ak Faktoring A.Ş. (2) Borçlanma Aracı 110.000.000
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) Borçlanma aracı 1.000.000.000
Şekerbank T.A.Ş. (2) Borçlanma Aracı 1.000.000.000
Burgan Bank A.Ş. (3) Borçlanma Aracı 2.000.000.000
 • Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
 • Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
 • 10.2016 tarihli Bülten’de 500.000.000 TL olarak ilan edilen ihraç tutarı, Şirket’in talebi üzerine 2.000.000.000 TL olarak güncellenmiştir.

 

 

 1. DUYURU VE İLKE KARARLARI

 

 

 1. Kurul’un 14/10/2016 tarih ve 28/940 sayılı Kararı:

 

Kurulumuzun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”’nin 29’uncu maddesi kapsamında hazırlanacak analist raporlarının en geç ilgili halka arzın başladığı tarihte halka arza ilişkin talep toplamanın/satışın başladığı saatte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ortaklığa ilişkin bölümde ve bu raporu hazırlayan yetkili kuruluşun internet sitesinde ilan edilmesi suretiyle uygulamanın yönlendirilmesine karar verilmiştir.

 

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.

 

 1. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

 

 

 1. İlk Halka Arzlar

 

 

Ortaklık

Mevcut Sermaye  

Yeni Sermaye

Sermaye Artırımı Mevcut Pay Satışı  

Ek Pay Satışı

Satış Fiyatı
Bedelli Bedelsiz
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. 345.343.444 345.343.444 75.074.662 (*) 11.261.199 (*) 3,82-4,46

*     Mevcut pay ve ek pay satışı kapsamında halka arz edilecek olan paylar Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.’ye aittir.

 

 

 1. Borçlanma Araçları

 

İhraçcı Türü Nominal İhraç Tavanı Satış Türü
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) 1.000.000.000 Avro Yurtdışı
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. Tahvil/Bono 55.000.000 Nitelikli Yatırımcı

 

 

 

 

 

 

 1. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

 

 

 

 1. Fon Kuruluşu

 

 1. Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. Kalender Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Trakya Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Kalender Gayrimenkul Portföy Yönetimi Ş. Konutfon Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Novada Tokat Gayrimenkul Yatırım Fonu, Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Novada Söke Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Novada Akhisar Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve fonların katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER

 

 1. İdari Para Cezaları

 

 

 1. Mango Gıda Sanayi ve Ticaret Ş., Varyap Varlıbaşlar Yapı Sanayi Turizm Yatırımları Ticaret ve Elektrik Üretim A.Ş., Metag İnşaat Ticaret A.Ş., Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş., Aksel Yatırım Holding A.Ş. ve Ansa Yatırım Holding A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

 

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC Tutarı
Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) 30.06.2015 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi. Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan SPKn.’nun 103. maddesi  

49.344

Varyap Varlıbaşlar Yapı Sanayi Turizm Yatırımları Ticaret ve Elektrik Üretim A.Ş. (*) 31.12.2015 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi. Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 10 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan SPKn.’nun 103. maddesi  

26.049

Metag İnşaat Ticaret A.Ş. (*) 31.12.2015 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi. Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 10 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan SPKn.’nun 103. maddesi  

26.049

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. (*) 31.12.2015 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi. Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 10 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan SPKn.’nun 103. maddesi  

52.098

Aksel Yatırım Holding A.Ş. (*) 31.03.2016 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi. Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan SPKn.’nun 103. maddesi  

26.049

 

Ansa Yatırım Holding A.Ş. (*)

31.03.2016 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi. Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11 ve 12’nci maddelerine aykırılıktan SPKn.’nun 103. maddesi  

26.049

(*) Şirketlerin söz konusu finansal raporlarının yasal süresi içerisinde KAP’ta açıklanmaması nedeniyle pay işlem sıralarının durdurulması sonucunda zarar gören yatırımcılar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 14/II maddesi ile genel hükümler çerçevesinde, kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmemesinde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açabileceklerdir.

 

 1. Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş’ nin (Aracı Kurum) merkezinde gerçekleştirilen yerinde inceleme çalışmaları sırasında ulaşılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

 

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC Tutarı
 

 

 

Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracı Kurum’un ilişkili kişilerden olan teminatsız alacaklarının sermaye yeterliliği tabanı hesaplamasında indirim kalemi olarak gösterilmemesi Seri:V, No:34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği”nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi  

325.617

Aracı Kurum’un Takasbank nezdindeki kaldıraçlı alım satım işlemleri teminatlarının                                        güncellenmesinde mevzuata aykırı işlemleri III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 27/A maddesinin altıncı fıkrası  

26.049

 

 1. Makina Takım Endüstrisi Ş. (Şirket) ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

 

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC Tutarı
 

 

Faruk Erol SÜREN

Şirket’in 25.08.2010 tarih ve 2010/12 sayılı yönetim kurulu kararının, Kurulumuz Karar Organı’nın 03.08.2011 ve 16.09.2011 tarihli kararlarına aykırı olarak ortakların onayına sunulmaması. Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103’üncü ve 105’inci maddeleri.  

 

20.389

 

 

Faruk Emir SÜREN

Şirket’in 25.08.2010 tarih ve 2010/12 sayılı yönetim kurulu kararının, Kurulumuz Karar Organı’nın 03.08.2011 ve 16.09.2011 tarihli kararlarına aykırı olarak ortakların onayına sunulmaması. Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103’üncü ve 105’inci maddeleri.  

 

20.389

 

 1. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

 

 

 1. K Menkul Kıymetler A.Ş.’nin ortaklık yapısı değişikliği başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

 

 

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı

Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı
Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%)
Halit Kadir ACARTÜRK 3.998.400,00 49,98 8.000.000,00 100,00
Levent BÜYÜKUĞUR 1.600.000,00 20,00
Mehmet KABASOĞLU 1.200.000,00 15,00
Ethem Gökhan BİLİK 1.196.000,00 14,95
Ayşegül ACARTÜRK 4.000,00 0,05
Haldun ACARTÜRK 800,00 0,01
Mehmet HANÇERLİ 800,00 0,01
Toplam 8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 100,00

 

 1. Polen Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklık yapısı, Kurulumuzun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 34’üncü maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır.

 

 

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı

Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı
Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%)
Levent KOCA 11.605.200 96,037 11.833.200 97,924
Esra Gümüş KADİROĞLU 228.000 1,887
F. Neriman KOCA 228.000 1,887 228.000 1,887
Meltem KOCA 17.100 0,142 17.100 0,142
Orhan KARAKAYA 5.700 0,047 5.700 0,047
Toplam 12.084.000 100,00 12.084.000 100,00

 

 

 

 1. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

 

 

 1. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon’un tasfiye edilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. Çukurova Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ş.’nin, Kurulumuz Karar Organı’nın 26.07.2016 tarih ve 25/826 sayılı kararı çerçevesinde, unvanının Çukurova Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilerek gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmaya ilişkin başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. Aşağıda unvanına yer verilen fonun dönüşüm işlemine izin verilmesi ve fon izahname tadil metninin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

Dönüşüme Konu Fonun Unvanı Dönüşüm Sonrası Fonun Unvanı
 

Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon

Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

 

 1. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı “Birleşme ve Bölünme Tebliği” hükümleri çerçevesinde, sermayesinin %100’üne sahip olduğu Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’yi kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre devralmak suretiyle birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. 000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.300.000.000 TL başlangıç sermayeli Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığının kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. Aşağıda unvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin sermaye artırımına izin verilmesi talepleri olumlu karşılanmıştır.

 

Şirketin Unvanı Kayıtlı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi Artırım Sonrası Çıkarılmış Sermayesi
24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. 5.000.000 2.000.000 3.000.000
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. 10.000.000 5.000.000 5.300.000

 

 1. Vakıf Katılım Bankası Ş. tarafından Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. ve Katılım Varlık Kiralama A.Ş. unvanlı varlık kiralama şirketlerinin kurulmasını teminen hazırlanan esas sözleşme taslaklarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 1. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

 

İhraç   ettiği   sermaye   piyasası   araçları   bir   borsada   işlem   görmeyen   ortaklıkların   özel   durum   açıklamalarına

www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.