SPK’nın Son Haftalık Bülten

 

 1. YENİ BAŞVURULAR

 

 

 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar

 

 

 

Ortaklık

 

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı

Paylar  

Diğer Sermaye Piyasası Araçları

 

Bedelli

Bedelsiz  

Halka Açılma

İç Kaynaklardan Kâr Payından
Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pay 6.000.000
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. Pay 790.000
Lider Faktoring A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 225.000.000
Finans Faktoring A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 231.828.000

1)Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

 

 

 

 1. DUYURU VE İLKE KARARLARI

 

 

 1. Kurul’un 07/10/2016 tarih ve 27/874 sayılı Kararı:

 

Ülkemizdeki kurumsal yatırımcı tabanı ile kolektif yatırım sektörünün gelişiminin ve girişim sermayesi yatırım fonlarının teşvik edilmesinin sağlanmasını teminen girişim sermayesi yatırım fonları için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 130 uncu maddesi kapsamında üçer aylık dönemler için uygulanan Kurul ücreti oranının %0,005 (yüzbinde beş) yerine 2017 yılından başlayarak 2020 yılının sonuna kadar %0 (yüzde sıfır) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.

 

 1. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

 

 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

 

 

Ortaklık

Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı Satış Türü
İç Kaynaklardan Kâr Payından
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.  

460.000.000

 

600.000.000

 

140.000.000

 

 

 

Halka Arz

 

 1. Borçlanma Araçları

 

İhraççı Türü Nominal İhraç Tavanı Satış Türü
Mega Varlık Yönetim A.Ş. Tahvil/Bono 30.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Çağdaş Faktoring A.Ş. Tahvil/Bono 75.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Zorlu Faktoring A.Ş. Tahvil/Bono 140.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Kent Faktoring A.Ş. Tahvil/Bono 20.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tahvil/Bono 400.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Tahvil/Bono 300.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Gürteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tahvil/Bono 100.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yapılandırılmış Borçlanma Araçları 30.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

 

 1. Diğer Sermaye Piyasası Araçları

 

 

 

 

İhraççı

 

 

Sermaye Piyasası Aracı Türü

 

 

Nominal İhraç Tavanı

 

 

 

Satış Türü

Kira Sertifikası ve VİDMK İhraçlarında
Kurucu Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası 80.000.000 Halka Arz

 

 

 

 1. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

 

 

 1. Fon Kuruluşu

 

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. SOFAZ Özel Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve fon katılma payının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER

 

 

 1. Suç Duyuruları

 

 1. Plus FX Finans unvanlı şirketin faaliyetlerine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleştirilen inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir. (Bkz. Diğer Yaptırım, Tedbir ve Yasaklar Madde No: 2/b)

 

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
Mesut ALTUNDAŞ Kurulumuzdan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması 6362 sayılı SPKn’nun 109/2 maddesi.
 

Aleyna ALTUNDAŞ

Kurulumuzdan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması  

6362 sayılı SPKn’nun 109/2 maddesi

 

 

 1. Güney Menkul Değerler AŞ’nin Ereğli Şubesi’nde bazı müşteri hesaplarında gerçekleştirilen işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında incelenmesi sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.

 

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
 

Rifat OĞUZ

Yatırımcı hesaplarında yetkisiz sermaye piyasası ve nakit işlemleri yapılması. Mülga 2499 sayılı SPKn’nun 47-1/A-5 ve 6362 sayılı SPKn’nun 110/1-a maddeleri.
 

Münevver SOYDAŞ

Yatırımcı hesaplarında yetkisiz sermaye piyasası ve nakit işlemleri yapılması. Mülga 2499 sayılı SPKn’nun 47-1/A-5 ve 6362 sayılı SPKn’nun 110/1-a maddeleri.
 

Seher RONA

Yatırımcı hesaplarında yetkisiz sermaye piyasası ve nakit işlemleri yapılması. Mülga 2499 sayılı SPKn’nun 47-1/A-5 ve 6362 sayılı SPKn’nun 110/1-a maddeleri.
 

Hasan ÜNGÖR

Yatırımcı hesaplarında yetkisiz sermaye piyasası ve nakit işlemleri yapılması. Mülga 2499 sayılı SPKn’nun 47-1/A-5 ve 6362 sayılı SPKn’nun 110/1-a maddeleri.

 

 

 1. 03.2016 tarih ve 2016/9 sayılı Kurulumuz Bülteniyle Kurulumuzdan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması nedeniyle hakkında 6362 sayılı SPKn’nun 109/2 maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulan Cem KARATAŞ’ın fiillerine iştirak ettiği belirlenen Hakan DEMİR’in eylemlerinin değerlendirilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesine karar verilmiştir.

 

 1. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları

 

 1. Te-Mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Ş. (TMPOL) pay piyasasında 23.11.2015-04.10.2016 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 1 inci, 101 inci maddesi ve 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1, 6/1, 18/1 ve 18/3 maddeleri kapsamında;
 2. Volkan ÇAYLI (MKK Sicil No: 23942956), Osman KIRTAŞ (MKK Sicil No: 25405537), Hüseyin Erdem HOR (MKK Sicil No: 26825639), Fatih AYLAK (MKK Sicil No: 25659059), Eyüp BEKTAŞ (MKK Sicil No: 12543675), Tülay OKTAY (MKK Sicil No: 29689203), Habip Türker YILDIRIM (MKK Sicil No: 20312669), Emin KOŞUCU (MKK Sicil No: 30206101), Adem YİĞİT (MKK Sicil No: 26506505), Hüseyin AKTAR (MKK Sicil No: 33908423), Musa Can DİNÇ (MKK Sicil No: 33671895), Yusuf TÜRKMEN (MKK Sicil No: 26885556), Yılmaz KAPTAN (MKK Sicil No: 25174019), Zeki Turgay UYSALOĞLU (MKK Sicil No: 12526551), Dursun ÇOBAN (MKK Sicil No: 30921563), Fatih Rıza ADIGÜZEL (MKK Sicil No: 12600916), Elif ÇITLAK (MKK Sicil No: 40348341), Selçuk ASLAN (MKK Sicil No: 12354051), Hüseyin BEKTAŞ (MKK Sicil No: 12521832), Ali OKTAY (MKK Sicil No: 26494031), İsmail ONUK (MKK Sicil No: 41529899) hakkında TMPOL pay piyasasında 3 ay geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına,
 3. TMPOL pay piyasasında 10.2016 tarihli işlemlerden başlamak üzere 3 ay brüt takas uygulanmasına,
 • Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden TMPOL pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin 3 ay yasaklanmasına,
 1. 10.2016 tarihi gün sonu itibarıyla mülkiyetinde %5 ve üzerinde TMPOL payı bulunan şahısların 07.10.2016 tarihi itibarıyla mülkiyetinde bulunan TMPOL paylarının 3 ay boyunca borsada satışa konu edilememesine,

karar verilmiştir.

 

 1. “Kurulumuzca son dönemde yapılan incelemelerde, sermaye piyasaları da dâhil olmak üzere muhtelif alanlarda yatırım yapmak amacıyla halktan para toplandığı bilgilerine ulaşılmıştır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 39’uncu maddesine göre; yatırım hizmetlerinin ve faaliyetlerinin düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur. Kuruldan izin alınmadan icra edilen sermaye piyasası faaliyetinin yaptırımı ise, SPKn.’nun 109’uncu maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiş olup; anılan maddede “…Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar…” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; Kurulumuzdan izin alınmaksızın sermaye piyasalarında değerlendirilmek üzere para toplayan gerçek ve tüzel kişilere itibar edilmemesi hususu önemle duyurulur.”

 

 

 

 1. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

 

 

 1. Kapital Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklık yapısı değişikliği Kurulumuzun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 34’üncü maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır.

 

 

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı

Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı
Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%)
Kapital Faktoring A.Ş. 4.789.442,70 95,789 4.794.205,06 95,884
Endüstri Holding A.Ş. 111.460,14 2,229 111.460,14 2,229
Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. 91.995,79 1,840 91.995,79 1,840
Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş. 1.858,89 0,037 1.858,89 0,037
Avor İnşaat Gıda Tekstil Kimya San. ve Tic. A.Ş. 480,12 0,010 480,12 0,010
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.762,36 0,095
Toplam 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00

 

 

 1. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

 

 

 1. Faaliyet İzni Verilen Yatırım Kuruluşları

 

6362 sayılı SPKn uyarınca faaliyet izni verilmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunan Ahlatcı Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (Aracı Kurum) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca “geniş yetkili” olarak sınıflandırılarak aşağıdaki tabloda yer verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.

Aracı Kurum’un izinli olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sermaye piyasası aracı bazında kapsamı Seri:V, No:77 sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formu ve Duyuru Metinlerinde yer almaktadır.

 

GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM
 

Aracı Kurum’un Unvanı

 

Emir İletimine Aracılık Faaliyeti

 

İşlem Aracılığı Faaliyeti

 

Portföy Aracılığı Faaliyeti

 

Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

 

Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

Halka Arza Aracılık Faaliyeti Saklama Hizmeti
Aracılık Yüklenimi En İyi Gayret Aracılığı Sınırlı Saklama Hizmeti Genel Saklama Hizmeti
Ahlatcı Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.  

 

İzni Var

 

İzni Var

 

İzni Var

 

İzni Var

 

İzni Var

 

İzni Var

 

İzni Var

 

 

 1. Yatırım Finansman Menkul Değerler Ş.’nin paylar ve diğer menkul kıymetlerde sahip olduğu portföy aracılığı faaliyet iznine ek olarak paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlarda portföy aracılığı faaliyetinde bulunmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. Faaliyetleri 08.2015 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulan Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin bir yıllık sürenin bir yıl daha uzatılması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 1. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurularak işletilecek olan Borsa İstanbul Para Piyasası’nda merkezi karşı taraf hizmeti vermesine Sermaye Piyasası Kanunu’nun 78’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca izin verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Kurul tarafından onaylanan ayrıntılı uygulama esasları ve geçiş takvimi Takasbank tarafından duyurulacaktır.

 

 1. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların tasfiye edilmesine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

 

Kurucu Fonun/Şemsiye Fonun Unvanı
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli İkinci Serbest Özel Fon
Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon
Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Portföy Para Piyasası Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Portföy Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Portföy Altın Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Portföy Birinci Serbest Fon
 

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.

Ünlü Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Yapı Kredi Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu

 

 

 

 

 

 

 

 1. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

 

İhraç   ettiği   sermaye   piyasası   araçları   bir   borsada   işlem   görmeyen   ortaklıkların   özel   durum   açıklamalarına

www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.