Varlık Fonunun Detayları Resmi Gazetede Yayınlandı

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi’nin kurulmasına dair kanun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.
Resmi gazetede yayınlanan 6741 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Varlık Fonu, Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösterecek. Şirket, 50 milyon TL sermaye ile kurulacak ve kuruluş sermayesi Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak. Sermayeyi temsil eden payların tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait olacak.
Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile genel müdürü Başbakan tarafından atanacak.

www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160826.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160826.htm